Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve manier om projecten financieel te steunen. Wanneer ondernemers of verenigingen een project willen financieren, gaan ze doorgaans naar de bank. Crowdfunding werkt zonder kredietinstellingen.

Crowdfunding is een concept waarbij vele investeerders en/of belanghebbenden bereid zijn om te investeren in projecten waarmee ze zich betrokken voelen. Crowdfunding betekent dan ook letterlijk ‘funding’ door de ‘crowd’, ofwel financiering door de massa.


Bij crowdfunding gaat het doorgaans om relatief kleine bijdragen. Het bedrag dat particulieren en bedrijven in projecten investeren varieert van tien tot duizenden euro’s. In ruil daarvoor krijgen ze een vooraf bepaalde tegenprestatie.

Crowdfunding is een alternatieve financieringsvorm op basis van het traditionele banksysteem.

“Het is een sociale en menselijke manier van lenen, investeren en sponsoren”

Nut van de sociale media voor crowdfunding

Vroeger moest je kapitaalkrachtig zijn om aan crowdfunding te doen. Het wereldwijde succes van sociale media als Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube heeft hier verandering in gebracht. Nooit eerder was informatie delen met je netwerk eenvoudig.


Voordelen van crowdfunding

1.   Je kan je richten tot een breed internationaal publiek.

2.   Je kan veel kapitaal aantrekken terwijl je een merkidenteit opbouwt.

3.   Je krijgt waardevolle feedback op het project waarvoor je geld ophaalt.

4.   Je kan van investeerders toekomstige klanten maken.

5. Je bent niet langer afhankelijk van grote investeringen. Investeerders kunnen dus minder invloed uitoefenen op je project.

6.   Je kan het publieke bewustzijn van je project verhogen door het via sociale media te promoten